Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Silica
ObecSilica

Materská škola

Materská škola

Naša škôlka má zmiešanú skupinu detí od 2 do 6 rokov, ale prijíma aj deti s odkladom školskej dochádzky.  Poskytuje im celodennú, ale aj poldennú starostlivosť, ak o ňu rodičia požiadajú. Prevádzkuje ju miestna samospráva. Za výchovnú a vzdelávaciu prácu sú zodpovedné v škôlke dve učiteľky. Okrem nich pracuje tu aj upratovačka, kuchárka a vedúca kuchyne.

Naša materská škola má vlastný školský program, ktorý je vypracovaný podľa štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky, ktoré tvoria obsah vzdelávania, a vymedzuje kľúčové kompetencie, hlavné usmernenia, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvoj osobnosti detí.

Cieľom našej materskej školy je zabezpečiť všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa v predškolskom veku, podporiť rozvoj osobnosti a pripraviť ho na vstup do školy.

Naša obec sa nachádza na Silickej planine, takže máme možnosť pozorovať zmeny v našom bezprostrednom okolí a chrániť ho. Sme obklopení krásnou prírodou. Silica je známa svojimi prírodnými krásami a hodnotami, ako je napríklad Silická ľadová jaskyňa,  priepasť Brázda atď. Počas prechádzok a výletov môžeme s deťmi objavovať krásy nášho okolia. Takto učíme deti našej materskej školy k láske k svojej vlasti. Spolu s nimi chránime naše životné prostredie, lesné kvety, lúky a drobné živočíchy. Zapájame ich do environmentálnych aktivít, ako je napríklad zbieranie odpadkov.

Chceme, aby naše deti boli hrdé na svoju rodnú obec, aby milovali a chránili svoje životné prostredie, aby boli vnímavé ku kráse a aby svoju zvedavosť rozvíjali do záujmu. Vychovávame naše deti k úcte k minulosti, tradíciám a materinskému jazyku a k ich odovzdávaniu ďalej. Naša výchova je preto preniknutá láskou k vlasti, prírode, materinskému jazyku, tradíciám a úctou k rodine.

Óvodánk

Óvodánk egy vegyes csoporttal működik, melyet 2 éves kortól 6 éves korig látogatják a gyermekek, de felvételt biztosít azon gyermekek számára is, akiknek iskolalátogatási halasztása van.  Egész napos ellátást kapnak, de a szülők igényét figyelembe véve fél napos ellátást is biztosít. A helyi önkormányzat működteti. Az oktató-nevelő munkát két óvónő végzi, azonkívül alkalmazva van egy takarítónő, szakácsnő, konyhavezetőnő.

    Óvodánk saját iskolaprogrammal dolgozik, ami az állami nevelési program szerint van kidolgozva. Tartalmazza azokat az általános célokat, követelményeket, amelyek a művelődési tartalmát alkotják és meghatározza a kulcskompetenciákat, fő irányelveket, amelyek a gyerekek személyiség fejlesztését illetően nagyon fontosak. Az óvodánk célja az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, és az iskolai alkalmassághoz szükséges testi, lelki, szociális és értelmi érettség kialakítása. 

      Falunk a Szilicei Fennsíkon található, így lehetőségünk van a közvetlen környezetünk változásainak megfigyelésére, környezetünk védelmére. Gyönyörű természet veszi körül, ezért természeti szépségeiről, értékeiről vált ismerté, mint pl. a Szilicei jégbarlang, Barazdolás, stb. Sétáink és kirándulásaink során felfedezhetjük a gyerekekkel környezetünk hegyes-völgyes tájainak a szépségét. Ezzel a szülőföld szeretetére neveljük óvodásainkat. Velük együtt óvjuk környezetünket, az erdő, mező virágait és az apró élőlényeket. Bekapcsoljuk őket környezetvédelmi munkálatokba, mint pl. a szemétgyűjtés. Munkánk során szeretnénk elérni, hogy óvodásaink büszkék legyenek szülőfalujukra, szeressék, óvják a környezetüket, legyenek fogékonyak a szép iránt, gyermeki kíváncsiságuk pedig fejlődjön érdeklődéssé. Arra neveljük gyermekeinket, hogy tiszteljék a múltat, hagyományaikat, anyanyelvüket és vigyék tovább azokat. Nevelésünket tehát áthatja a szülőföld, a természet, az anyanyelv, a hagyományok szeretete és a családok tisztelete.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Pranostika na akt.deň

Do Eliáša i pod krovím schne, a po Eliášovi ani na kroví.

Silická ľadnica

Patrí medzi najvýznamnejšie prírodné zaujímavosti Slovenského krasu. Jaskyňa je dlhá 1100 m, hlboká 110 m a je najnižšie položená ľadová jaskyňa na Slovensku a v Europe. Nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase asi 2 km západne od obce Silica. Skalná stena vo vstupnej časti dosahuje hĺbku 90 m. Vstupný portál môžu návštevníci obdivovať z upravenej terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 503 m.